Velkommen

Effekt Revisjon AS består i dag av 3 kollegaer, hvorav en er fast ansatt og 2 innleide. Framfor å fokusere på vekst har vi valgt å gå for en strategi hvor vi strekker oss for å kunne levere gode tjenester til selskaper vi ser på som sunne og spennende å ha i vår portefølje.

I dag har virksomheten et mindre kontor i Ålesund Kunnskapspark og har lokaler tilgjengelige i Haram Kompetansepark.
Les mer

Våre tjenester

Vårt hovedprodukt er revisjon av norske aksjeselskaper, både selskaper som er pålagt å ha revisor, og selskaper som selv velger oss og ønsker å beholde tryggheten med en ekstern gjennomgang av såvel rutiner som selskapenes regnskaper.

Vi bidrar ofte ved nyetableringer av virksomheter og har i en del sammenhenger blitt benyttet ved omorganiseringer av selskaper. Vi er svært opptatt av god intern kontroll og diskuterer ofte dette med våre kunder. Ulike måter å rapportere på som gir oversikt, eksempelvis avdelingsregnskaper, prosjektregnskaper eller andre måter å skaffe seg god styringsinformasjon på, er eksempler på felt som opptar oss.

Gjennom en åpen dialog og gjensidig respekt hvor kunden lar oss ta del i viktig inforamsjon om virksomheten forsøker vi å planlegge en effektiv vinkling på revisjonen som setter oss i stand til å kvalitetssikre inforamsjonen på en hensitsmessig måte.

Kontakt oss