Velkommen

Effekt Revisjon AS består i dag av daglig leder og fra 1-4 innleide etter behov. Framfor å fokusere på vekst har vi valgt å gå for en strategi hvor vi strekker oss for å kunne levere gode tjenester til selskaper vi ser på som sunne og spennende å ha i vår portefølje.

I dag har virksomheten et par mindre kontorer i Mauseidvåg, men ser det hensiktsmessig å i stor grad jobbe ute hos våre kunder.

Les mer


Våre tjenester

Vårt hovedprodukt er revisjon av årsregnskaper. Vi er revisor både for organisasjoner som er pålagt å ha revisor og for de som ønsker tryggheten med en ekstern gjennomgang av såvel rutiner som selskapenes regnskaper.

Vi bidrar ofte ved nyetableringer av virksomheter og blir i en del sammenhenger benyttet ved omorganiseringer av selskaper. Vi er svært opptatt av god intern kontroll og diskuterer ofte dette med våre kunder. Ulike måter å rapportere på som gir oversikt, eksempelvis avdelingsregnskaper, prosjektregnskaper eller andre måter å skaffe seg god styringsinformasjon på, er eksempler på felt som opptar oss.

Gjennom en åpen dialog og gjensidig respekt hvor kunden lar oss ta del i viktig informasjon om virksomheten, forsøker vi å planlegge en effektiv vinkling på revisjonen som setter oss i stand til å kvalitetssikre informasjonen på en hensigsmessig måte.

Kontakt oss