Hvem og hva

Om oss

Effekt Revisjon AS består i dag av daglig leder og statsautorisert revisor Geir Rogne og fra en til 4 innleide erfarne fagpersoner, i hovedsak registrerte revisorer. Vi har alle en rekke års erfaring og har vært heldig å kunne tilegne oss kompetanse fra både økonomi/controllerfunksjoner, undervisningsoppdrag, regnskapsførsel og fra mangeårig revisjonsvirksomhet.

Vi betjener i dag stort sett kunder på Sunnmøre og i og rundt Oslo. I den grad plass og andre forhold tillater det utfører vi store deler av arbeidet ute hos den enkelte kunde, hvor vi opplever at vi også kan delta i en mer løpende diskusjon og får muligheten til å være en bedre rådgiver.

Våre tjenester

Vårt hovedvirksomhet er revisjon av norske aksjeselskaper, både selskaper som er pålagt å ha revisor, og selskaper som selv velger oss og ønsker å beholde tryggheten med en ekstern gjennomgang av såvel rutiner som selskapenes regnskaper.

Vi bidrar ved nyetableringer av virksomheter og har i en del sammenhenger blitt benyttet ved omorganiseringer av selskaper. Vi er svært opptatt av god intern kontroll og diskuterer ofte dette med våre kunder. Ulike måter å rapportere på som gir oversikt, eksempelvis avdelingsregnskaper, prosjektregnskaper eller andre måter å skaffe seg god styringsinformasjon på, er eksempler på felt som opptar oss.

Gjennom en åpen dialog og gjensidig respekt hvor kunden lar oss ta del i viktig inforamsjon om virksomheten forsøker vi å planlegge en effektiv vinkling på revisjonen som setter oss i stand til å kvalitetssikre inforamsjonen på en hensitsmessig måte.